Power/Transmission Line Projects

>
 • Tarapur Transmission System
 • 220 KV S/C Tarapur-Boisar T/L
 • 400 KV D/C Tarapur-Boisar T/L
 • 400 KV D/C Tarapur-Padghe T/LL
 • LILO of existing 400 KV Gandhar-Padghe at Surya Nagar.
 • LILO of existing 400 KV Gandhar-Padghe at Vapi Sub- Station.
 • 220 KV. Transmission Line from TATA Power Plant at Jojobera to +/- 220 KV.
  JSEB S/s at Ramchandrapur.
 • 400 kV D/C Kishenpur to Kishtwar Transmission Line.
 • 500 KV HVDC Banora-Sohagpur-Bijaipur Transmission Line under CEPA Project.
 • 220 KV D/C Jalandhar-Hamirpur Transmission Line.
 • 400KV D/C Transmission Line, STPP Jamshedpur-Sindri Transmission Line.
 • 400 KV D/C Transmission Line, STPP North Karanpura- Rourkela Transmission Line.
 • 400 KV D/C Rangandi Balipara Transmission Line.
 • 132 KV Mandal-Daltonganj Transmission Line.
 • 400KV D/C Biharsharrif-Muzaffarpur and Farakka-Jeerat at Subhashgram Transmission Line.
 • Transmission Lines under Kahalgaon Stage-II Transmission Lines of 400 KV D/C..
 • Transmission Lines under East – West Transmission corridor strengthening scheme of 400 KV D/C Rourkela – Raigarh Transmission Line.